Interaktivni sistem za glasanje Nouvelle

   
 

Interaktivni sistem za glasanje vam omogućuje da u power point prezentaciji postavite pitanje i ponudite do 10 odgovora po pitanju, a učesnici u vašem događaju odgovaraju koristeći bežične keypad uređaje. Rezultati glasanja se istovremeno prikazuju u power point prezentaciji u vidu različitih dijagrama. Glasanje može biti javno ili tajno. Sistem unosi dinamiku u sve događaje i omogućuje vam da saznate šta velika grupa ljudi misli o neograničenom broju pojmova. Na primer, moguće je saznati šta 200 ljudi misli o 20 pojmova za 10 minuta i sve to odmah imati u excel tabeli. Na osnovu rezultata glasanja možete započeti diskusiju ili se dodatno fokusirati na određene delove prezentacije. Na ovaj način svi aktivno učestvuju u događaju a predavačima je omogućen „feedback”.

Sistem podržava opcije tačnih odgovora, više tačnih odgovora, score test. Možda najinteresantnija mogućnost je poređenje rezultata. Na početku i na kraju predavanja postavite isto pitanje na koje učesnici odgovaraju, zatim sistem sam poredi ta dva glasanja a vi možete videti koliko se promenilo mišljenje učesnika tokom predavanja. Upotreba sistema ne zahteva složene tehničke pripreme.

Sistem ima veoma široku primenu a može se koristiti i za konferencije, stručne skupove, seminare, istraživanja, evaluacije, treninge, kvizove, edukaciju...