Infrastrukturne uslugeKonsultantske uslugeBezbednost i kontinuitet u poslovanju
Nabavka i instalacija opreme po nalogu KlijentaKonsultantske usluge u svim oblastima informacionih sistemaImplementacija jasno definisanih standardna bezbednosti
Upravljanje računarskim mrežamaKreiranje i održavanje radnih instrukcijaSprovođenje treninga iz oblasti bezbednosti
Evidencija IS/IT opreme - asset managementPoštovanje svih radnih procedura klijentaImplementacija i unapređenje plana za slučaj havarije
Evidencija ugovora o održavanju i garancijamaPriprema za IT auditBusiness Continuity Plan
Razvoj lokacijeData backupKonekcije mobilnih uređajaFile i Print servisi
Strukturno kabliranjeImplementacija backup proceduraVPN SetupUpravljanje serverom sa fajlovima
Dizajn server sobeKontrola ispravnosti backup procedureSecure ID token assignmentSetup, instalacija i troubleshooting lokalnih štampača
Radno okruženjePodrška u raduwww podrškaEvidencija prava pristupa deljenim folderima
Definisanje standarda za instalaciju aplikacija1st level Help DeskIzrada dinamičkih web stranicaNadgledanje operacija nad deljenim folderima
Dokumentovanje kompletirane instalacijePodrška sa udaljene lokacijeIzrada CMS-aQuota management
Bezbedno odlaganje hardvera van upotrebeUpotreba aplikacije za kreiranje tiketaRazvoj baza podataka za webAnaliza podataka na serveru
Administracija aktivnog direktorijumaDokumentovanje problema nastalih u raduAdministracija sajta 
Konfiguracija Cisco opremeKompjuterska obuka zaposlenih Administracija foruma