KAKO SE KORISTI SPARE ONE TELEFON?
  1. Sklonite poklopac baterije i stavite SIM karticu      
  2. Uključite telefon      
  3. Pozovite željeni broj